Specialister inom
avancerad mänsklig
interaktion

Vi är experter på avancerad mänsklig interaktion där vi ger våra klienter spetsförmågor
till stöd för deras beslutsfattande och genomförande.

Detta löser vi genom att erbjuda:
– Stärkta relationer genom förtroendeingivande interaktion
– Riskminimering genom verifiering av antaganden och intentionsanalyser
– Effektiv påverkan genom överbryggande av förändringsmotstånd

Vi erbjuder kurser inom

Verifierande av antaganden

Våra avancerade frågetekniker och beteendevetenskapliga analysverktyg skapar ett kraftfullt instrument vid fastställande av tillförlitlighet hos en motpart.

Påverkan

Identifiering av psykologiska förändringsmotstånd och beslutskaraktär hos en motpart, gör att rätt applicerad övertalningsstrategi leder till effektiv påverkan.

Relationsbyggnad

Samtals- och mötestekniker är avgörande för att kunna bygga förtroende och skapa access hos såväl den egna personalen som till potentiella klienter.

Intentionsanalys

Våra psykolingvistiska analysverktyg klarlägger avsikter och avslöjar intentioner i verbala uttalanden, såväl muntliga som skriftliga.

Vi bygger om!

Denna sida är under uppbyggnad – mer information tillkommer.

Success stories

”Actualize’s techniques in advanced human interaction not only provides valuable insights for our MBA students, but foremost opens doors to completely new aspects of subtle communication and enables interpretation thereof.”

Pernilla Petrelius Karlberg
PhD and Program Director at SSE MBA

Konsulttjänster

Actual Analysis: Fullständig textanalys av en verbal utsaga i textform. Utsagorna är allt ifrån personliga brev i rekryteringssammanhang, försäkringsanmälningar, utsagor i brott- och tvistemål, samt olika former av intervjusvar.

Actual Presence: Närvaro vid t.ex. möten, förhandlingar och utredningar, där fullständig tillförlitlighets- och intentionsanalys ges av de verbala utsagorna.