Konsulttjänster 2018-05-03T13:24:54+00:00

Konsulttjänster

Särskilda tillfällen kräver särskild kompetens.
Detta kan vara viktiga intervjuer, utfrågningar, uttalanden, rekryteringar med mera.

Med våra konsulttjänster bistår vi våra kunder med vår unika kompetens genom att förbereda, genomföra och utvärdera olika moment i deras interaktion med andra parter, vilket sparar tid och ger ökad noggrannhet.

Med våra två konsultinriktningar erbjuder vi våra kunder de spetsigaste och noggrannaste teknikerna inom området mänsklig interaktion.

Actual
Presence

I Actual Presence närvarar vi vid t.ex. möten, förhandlingar och utredningar, där våra kunder får en fullständig analys avseende dels det beteendevetenskapliga perspektivet, dels en avvikelse analys av de verbala utsagorna.

Dessa båda analyser bildar tillsammans en mycket precis bild över tillförlitligheten och noggrannheten i våra kunders interaktion med sina motparter.

Actual
Analysis

Vi genomför en fullständig textanalys av en verbal utsaga i textform. Utsagorna är allt ifrån personliga brev i rekryterings­sammanhang, försäkrings­anmälningar, utsagor i brott- och tvistemål, samt olika former av intervjusvar. Dessa analyser identifierar olika typer av avvikelser, där det finns signifikanta indikationer på att vissa delar inte stämmer överens med övriga texten. Förutom att våra analyser innehåller sannolikhets­bedömningar för orsakerna till avvikelserna, innehåller de även rekommendationer för fortsatta undersökningar.

Success stories

”Det strategiska samarbetet med Actualize ger VisionBoard ännu högre kompetens inom främst områdena förändring, kommunikation, mångfald och ledarskap. Med vårt unika ubildningskoncept kan vi nu erbjuda våra kunder spetskompetens från medarbetarnivå till executive inom några av de områden som de flesta organisationer i dagens föränderliga och snabba värld sliter med varje dag.”

Susanna Stellnert, VD VisionBoard

”Efter våra dagar tillsammans med Erik från Actualize har vi helt klart förstärkt organisationens verktygslåda när det gäller att förstå den verkliga innebörden bakom såväl det talade som skrivna ordet, vilket också får oss att reflektera över hur vi själva ska uttrycka oss för att få ut maximal effekt, för att nå våra övergripande mål i våra professionella relationer.”

Per Widolf, Förhandlingschef Industriarbetsgivarna

“Actualize’s techniques in advanced human interaction not only provides valuable insights for our MBA students, but foremost opens doors to completely new aspects of subtle communication and enables interpretation thereof.”

Pernilla Petrelius Karlberg, PhD and Program Director at SSE MBA

Om oss och våra klienter

Med beteendevetenskaplig grund utbildar vi i avancerad mänsklig interaktion. Klicka här för att läsa mer om oss eller för att finna svaren till våra klienters vanligaste utmaningar.

LÄS MER

Konsulttjänster

Behöver du hjälp att evaluera en verbal utsaga, eller vill att vi analyserar någons tillförlitlighet vid exempelvis möten och förhandlingar?
Fördjupa dig i våra konsulttjänster.

LÄS MER

Utbildningar

Vill du lära dig analysera någons verkliga intentioner? Vill du lära dig knep i relationsbyggnad eller få kunskap om mänsklig påverkan?
Utbilda dig hos oss.

LÄS MER

+46 8 533 381 00   info@actualize.se

Actualize AB

© Actualize AB | Org.nr: 556850-0564

+46 8 533 381 00   info@actualize.se