Utbildningar 2018-05-03T13:26:56+00:00

Utbildningar

Alla människor kan kommunicera, men många missar huvuddelen av det som förmedlas eftersom vi människor oftast är allt för fokuserade på oss själva.
Detta gör att vi missar viktiga delar i vår mänskliga interaktion och kan i värsta fall leda till missförstånd, försämrade relationer, misslyckade förhandlingar, med mera.

I dagsläget finns en mängd olika modeller för kommunikation, ledarskap, beslutsfattande etc. Huvuddelen av dessa går igenom vad som ska göras, men inte hur. Hur kan man bli en bättre lyssnare? Hur kan man tolka en människas kroppsspråk i olika situationer? Hur kan man uppfatta om någon medvetet undanhåller information? Hur kan man använda olika tekniker för att lägga det fullständiga kommunikationspusslet för att verkligen förstå en annan människa? Hur kan man integrera detta i vardagen för att spara mötestid, stärka relationer, implementera förändringar med mera?

Våra utbildningar är uppbyggda kring tydliga målsättningar och syften, där varje kurssteg ger våra kunder praktiska färdigheter som kan användas direkt efter genomförd utbildning. Förutom teoretiska kunskaper genomförs även många praktiska moment, syftande till att tydligare befästa de nya färdigheterna.

Utbildningsinriktningarna, med tillhörande kurssteg, presenteras nedan och kombineras av våra kunder för att skapa skräddarsydda utbildningsplaner.

Success stories

”Det strategiska samarbetet med Actualize ger VisionBoard ännu högre kompetens inom främst områdena förändring, kommunikation, mångfald och ledarskap. Med vårt unika utbildningskoncept kan vi nu erbjuda våra kunder spetskompetens från medarbetarnivå till executive inom några av de områden som de flesta organisationer i dagens föränderliga och snabba värld sliter med varje dag.”

Susanna Stellnert, VD VisionBoard

”Efter våra dagar tillsammans med Erik från Actualize har vi helt klart förstärkt organisationens verktygslåda när det gäller att förstå den verkliga innebörden bakom såväl det talade som skrivna ordet, vilket också får oss att reflektera över hur vi själva ska uttrycka oss för att få ut maximal effekt, för att nå våra övergripande mål i våra professionella relationer.”

Per Widolf, Förhandlingschef Industriarbetsgivarna

“Actualize’s techniques in advanced human interaction not only provides valuable insights for our MBA students, but foremost opens doors to completely new aspects of subtle communication and enables interpretation thereof.”

Pernilla Petrelius Karlberg, PhD and Program Director at SSE MBA

Om oss och våra klienter

Med beteendevetenskaplig grund utbildar vi i avancerad mänsklig interaktion. Klicka här för att läsa mer om oss eller för att finna svaren till våra klienters vanligaste utmaningar.

LÄS MER

Konsulttjänster

Behöver du hjälp att evaluera en verbal utsaga, eller vill att vi analyserar någons tillförlitlighet vid exempelvis möten och förhandlingar?
Fördjupa dig i våra konsulttjänster.

LÄS MER

Utbildningar

Vill du lära dig analysera någons verkliga intentioner? Vill du lära dig knep i relationsbyggnad eller få kunskap om mänsklig påverkan?
Utbilda dig hos oss.

LÄS MER

+46 8 533 381 00   info@actualize.se

Actualize AB

© Actualize AB | Org.nr: 556850-0564

+46 8 533 381 00   info@actualize.se