Actual Impact 2018-04-30T19:41:07+00:00

Actual Impact
Effektiv förändring/påverkan

För oss på Actualize är förändring/påverkan en organiserad process som fokuserar på att få människor att självmant vilja ändra ett invant beteendemönster, ofta i samband med en organisatorisk, teknisk eller processförändring, eller i en förhandling.

FÖRFRÅGAN

Även om det finns ett flertal olika förändringsmodeller att använda, är det ingen av dem som går in på djupet i hur en förändring/påverkan skall genomföras, betraktat ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Hur skall förändring/påverkan planeras och hur fångar man upp förändringsmotstånd hos medarbetarna och motparter? Hur kan man överbrygga förändringsmotstånd?

Actual Impact är förändring/påverkan med fokus på verktygen som behövs för att kunna lyckas få med sig såväl motparter som medarbetare i en ny riktning. Utbildningen är uppbyggd i att identifiera förändringsmotstånd, förståelse för påverkansstrategier och att använda rätt påverkansstrategi mot specifikt förändringsmotstånd.

Utbildningssteg

STEG 1

Detta steg fokuserar på förändringsmotstånd och innehåller verktygen som behövs för att kunna identifiera motparters medvetna, och undermedvetna, förändringsmotstånd.

STEG 2

Detta steg fokuserar på påverkansstrategier, och innehåller verktygen som behövs för att kunna bygga överbryggande strategier, baserade på olika förändringsmotstånd.

STEG 3

Detta steg fokuserar på förändringsmetoden för att kunna applicera specifika överbryggande strategier, baserade på identifierade förändringsmotstånd i en given situation.

+46 8 533 381 00   info@actualize.se

Actualize AB

© Actualize AB | Org.nr: 556850-0564

+46 8 533 381 00   info@actualize.se