Kompetensutveckling för Industriarbetsgivarna

Kompetensutveckling för Industriarbetsgivarnas förhandlar- och expertgrupp, där frågor från deras vardag lyftes upp och diskuterades. Samarbetet har stärkt organisationen inför framtida utmaningar.

“När vi på Industriarbetsgivarna ville kompetensutveckla vår förhandlar- och expertgrupp sökte vi en ny vinkel. Actualize’s angreppsätt på dynamiken kring relations-, kommunikations-, och påverkansfrågor är nytt, analytiskt och spännande, vilket är mycket spännande för oss som verkar i relationsbranschen.

Efter våra dagar tillsammans med Erik från Actualize har vi helt klart förstärkt organisationens verktygslåda när det gäller att förstå den verkliga innebörden bakom såväl det talade som skrivna ordet, vilket också får oss att reflektera över hur vi själva ska uttrycka oss för att få ut maximal effekt, för att nå våra övergripande mål i våra professionella relationer. Dagarna har även givit oss nya medel och verktyg till stöd i vårt påverkansarbete.

Actualize anpassade sig efter våra önskemål och vår typ av verksamhet. Frågor från vår vardag lyftes upp och diskuterades vilket fick utbildningarna att kännas högst relevanta. Sammanfattningsvis har vårt samarbete med Actualize stärkt vår organisation inför framtida utmaningar.”

Per Widolf
Förhandlingschef Industriarbetsgivarna