Actual Intent

Intentionsanalys

Lärare står böjd över axeln på kursdeltagare vid en företagskurs och pekar i kurslitteraturen.

Actual Intent är verbalanalys av skriven text och det talade ordet.
Utbildningen syftar till att förstå vad folk egentligen säger.

Med utgångspunkt i beteende­analysen ger denna kurs de fördjupade verktygen i att ”läsa mellan raderna”. Detta omfattar bl.a hur vi uppfattar signaler i vad folk säger och skriver, hur vi uppfattar motpartens samarbetsvilja, samt hur vi upptäcker utelämnande av information.

Hela utbildningen är uppbyggd kring ett antal lingvistiska premisser där avvikelserna analyseras för att hjälpa samtalet, intervjun, utredningen, undersökningen.

Analysen baseras på upptäckt av språkliga beteenden som indikerar: utelämnande av information, motstånd mot samtalet, samarbetsvilja, relationer mellan personer och ting, eventuella förändringar, utelämnad tid och känsligheter.

Utbildningssteg

Steg 1

Detta steg är grundläggande intentionsanalys och består att de grundläggande analysteknikerna med tillhörande beteendevetenskapliga teorier.

Steg 2

Detta steg är fördjupad intentionsanalys.

Steg 3

Detta steg är avancerad intentionsanalys.