Konsulttjänster

Särskilda tillfällen kräver särskild kompetens.
Detta kan vara viktiga intervjuer, utfrågningar, uttalanden, rekryteringar med mera.

Vi bistår med spetskompetens inom mänsklig interaktion

Med våra konsulttjänster bistår vi våra kunder med vår unika kompetens genom att förbereda, genomföra och utvärdera olika moment i deras interaktion med andra parter, vilket sparar tid och ger ökad noggrannhet.

Med våra två konsultinriktningar erbjuder vi våra kunder de spetsigaste och noggrannaste teknikerna inom området mänsklig interaktion.

Kollegor sitter vid konferensbord och går igenom anteckningar på papper och digitalt.

Tjänst

Actual
Presence

Vi närvarar vid möten, förhandlingar och utredningar

I Actual Presence närvarar vi vid t.ex. möten, förhandlingar och utredningar, där våra kunder får en fullständig analys avseende dels det beteendevetenskapliga perspektivet, dels en avvikelse analys av de verbala utsagorna.

Dessa båda analyser bildar tillsammans en mycket precis bild över tillförlitligheten och noggrannheten i våra kunders interaktion med sina motparter.

Tjänst

Actual
Analysis

Vi genomför en fullständig textanalys av en verbal utsaga

I Actual Analysis genomför vi en fullständig textanalys av en verbal utsaga i textform. Utsagorna är allt ifrån personliga brev i rekryterings­sammanhang, försäkrings­anmälningar, utsagor i brott- och tvistemål, samt olika former av intervjusvar.

Dessa analyser identifierar olika typer av avvikelser, där det finns signifikanta indikationer på att vissa delar inte stämmer överens med övriga texten. Förutom att våra analyser innehåller sannolikhets­bedömningar för orsakerna till avvikelserna, innehåller de även rekommendationer för fortsatta undersökningar.

Är du intresserad av våra konsulttjänster?

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

    Vilken eller vilka konsulttjänster är du intresserad av?

    Referenser

    Success Stories