Utbildningar & konsulttjänster

Specialister inom avancerad mänsklig interaktion

Vi på Actualize är experter inom avancerad mänsklig interaktion och fokuserar på våra kunders kommunikation, såväl internt som externt.

Detta ger våra kunder:

Våra utbildningar

Illustration för utbildningen Actual Intent.

Actual Intent

Intentionsanalys

Våra psykolingvistiska analysverktyg klarlägger avsikter och avslöjar intentioner i verbala uttalanden, såväl muntliga som skriftliga.

Läs mer
Illustration för utbildningen Actual Relations.

Actual Relations

Relationsbyggnad

Samtals- och mötes­tekniker är avgörande för att kunna bygga förtroende och skapa access hos såväl den egna personalen som till potentiella klienter.

Läs mer
Illustration för utbildningen Actual Response.

Actual Response

Verifierande av antaganden

Våra avancerade frågetekniker och beteendevetenskapliga analysverktyg skapar ett kraftfullt instrument vid fastställande av tillförlitlighet hos en motpart.

Läs mer
Illustration för utbildningen Actual Impact.

Actual Impact

Påverkan

Identifiering av psykologiska förändrings­motstånd och besluts­karaktär hos en motpart, gör att rätt applicerad övertalnings­strategi leder till effektiv påverkan.

Läs mer

Success Stories