Actual Impact

Effektiv förändring / påverkan

För oss på Actualize är förändring/påverkan en organiserad process som fokuserar på att få människor att självmant vilja ändra ett invant beteendemönster, ofta i samband med en organisatorisk, teknisk eller processförändring, eller i en förhandling.

Även om det finns ett flertal olika förändringsmodeller att använda, är det ingen av dem som går in på djupet i hur en förändring / påverkan skall genomföras, betraktat ur ett beteendevetenskapligt perspektiv.

Hur skall förändring/påverkan planeras och hur fångar man upp förändringsmotstånd hos medarbetarna och motparter? Hur kan man överbrygga förändringsmotstånd?

Actual Impact är förändring/påverkan med fokus på verktygen som behövs för att kunna lyckas få med sig såväl motparter som medarbetare i en ny riktning.

Utbildningen är uppbyggd i att identifiera förändringsmotstånd, förståelse för påverkansstrategier och att använda rätt påverkansstrategi mot specifikt förändringsmotstånd.

Utbildningssteg

Steg 1

Detta steg fokuserar på förändringsmotstånd och innehåller verktygen som behövs för att kunna identifiera motparters medvetna, och undermedvetna, förändringsmotstånd.

Steg 2

Detta steg fokuserar på påverkansstrategier, och innehåller verktygen som behövs för att kunna bygga överbryggande strategier, baserade på olika förändringsmotstånd.

Steg 3

Detta steg fokuserar på förändringsmetoden för att kunna applicera specifika överbryggande strategier, baserade på identifierade förändringsmotstånd i en given situation.