Utbildningar

Alla människor kan kommunicera, men många missar huvuddelen av det som förmedlas eftersom vi människor oftast är allt för fokuserade på oss själva.
Detta gör att vi missar viktiga delar i vår mänskliga interaktion och kan i värsta fall leda till missförstånd, försämrade relationer, misslyckade förhandlingar, med mera.

Dagens ineffektiva modeller

I dagsläget finns en mängd olika modeller för kommunikation, ledarskap, beslutsfattande etc. Huvuddelen av dessa går igenom vad som ska göras, men inte hur.

  • Hur kan man bli en bättre lyssnare?
  • Hur kan man tolka en människas kroppsspråk i olika situationer?
  • Hur kan man uppfatta om någon medvetet undanhåller information?
  • Hur kan man använda olika tekniker för att lägga det fullständiga kommunikationspusslet för att verkligen förstå en annan människa?
  • Hur kan man integrera detta i vardagen för att spara mötestid, stärka relationer, implementera förändringar med mera?

Actualize’s utbildningar ger svar på ”hur”

Våra utbildningar är uppbyggda kring tydliga målsättningar och syften, där varje kurssteg ger våra kunder praktiska färdigheter som kan användas direkt efter genomförd utbildning.

Förutom teoretiska kunskaper genomförs även många praktiska moment, syftande till att tydligare befästa de nya färdigheterna.

Utbildningsinriktningarna, med tillhörande kurssteg, presenteras nedan och kombineras av våra kunder för att skapa skräddarsydda utbildningsplaner.

Referenser

Success Stories