Actual Relations

Överbryggande kommunikation

Chef står framåtböjd över konferensbord, där kollegor går igenom anteckningar, och pekar leende mot en paragraf.

Relationer till kunder, organisationsföreträdare, medarbetare, m.m. är avgörande eftersom de påverkar vårt slutresultat. När vi möts är det därför extra viktigt att kommunikationen fungerar väl och att relationerna stärks.

Genom att kunna skapa goda relationer ökar vi accessen till de vi individer som behövs för att gemensamt kunna nå uppsatta mål.

  • Går det att veta hur väl en relation fungerar?
  • Hur kan man bygga förtroende?
  • Hur kan möten konstrueras för att maximera effektiviteten?
  • Hur kan man förmedla och diskutera svåra och känsliga ämnen utan att skada en befintlig relation?

Utbildningsinnehåll

Actual Relations innefattar såväl relationsuppbyggnad som mötesteknik, och innehåller bl.a. hur man bygger förtroende, relationsutvärdering, mötesplanering och mötesutvärdering.

Utbildningssteg

Steg 1

Detta steg fokuserar på att skapa access. Det innefattar grundläggande relationsuppbyggnad och kombinerar beteendeanalys med mötesstruktur.

Steg 2

Detta steg handlar om att bibehålla access. Det utgår från avancerad beteendevetenskap och innefattar hur man genomför svåra samtal och hur man genomgående mäter relationer under olika former av möten.