Strategiskt samarbete med VisionBoard Consulting

Ett strategiskt samarbete rörande utvecklande medarbetarskap och ledarutveckling. VisionBoards utbud kompletterats till att kunna erbjuda sina kunder nya unika utbildningspaket.

”VisionBoard Consulting AB och Actualize AB har ingått ett strategiskt samarbete rörande utvecklande medarbetarskap och ledarutveckling. Genom Actualize’s expertis inom avancerad mänsklig interaktion har VisionBoards utbud kompletterats till att kunna erbjuda sina kunder nya unika utbildningspaket.

Det strategiska samarbetet med Actualize ger VisionBoard ännu högre kompetens inom främst områdena förändring, kommunikation, mångfald och ledarskap. Med vårt unika utbildningskoncept kan vi nu erbjuda våra kunder spetskompetens från medarbetarnivå till executive inom några av de områden som de flesta organisationer i dagens föränderliga och snabba värld sliter med varje dag.”

Susanna Stellnert
VD VisionBoard

”För Actualize innebär samarbetet med VisionBoard att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning avseende förändring och förändringsledning. Nu kommer fler av våra kunders medarbetare att kunna uppleva vilka positiva resultat och prestationer organisationer kan uppnå med en fungerande mänsklig interaktion. Det bästa är att utbildningarna inte enbart ger fördelar för företaget, utan även för den enskilde medarbetaren.”

Philip Bacchus
VD Actualize